Kunsthallen Nikolaj

U

Kunsthallen Nikolaj er, som navnet siger, en kunsthal. En kunsthal adskiller sig fra et museum ved ikke at have en samling og det betyder at de er mere frie til selv at definere deres aktivitetsområder. Hvorimod museernes samling bestemmer retningen for deres udstillingspolitik. De fleste kunsthaller arbejder med samtidkunsten og dette gælder også Kunsthallen Nikolaj. Kunsthallen Nikolaj er en del af Københavns Kommune. Kommunens Kultur- og Fritidsudvalg har godkendt de overordnede linier, der definerer Nikolajs opgave som den at vise den nyeste samtidskunst, fortrinsvis den del af samtidskunsten, der ”befinder sig i brændpunktet for kunstnerisk nydannelse”. Kunsthallen Nikolaj får hovedparten af sit budget fra netop Københavns Kommune, men det er oftest nødvendigt at gå ud at søge ekstra penge hos fonde og sponsorer.

Kunsthallen Nikolaj befinder sig i en tidligere kirkebygning. Kirken brændte i 1795, og da den blev genopført mere end 100 år senere, besluttede man i stedet at bruge bygningen til kulturelle formål. Der er fordele og ulemper ved at benytte en så speciel bygning til udstilling af samtidskunst. Af fordele kan nævnes markante rum, som mange kunstnere synes er udfordrende at arbejde med, mens huset omvendt i mange sammenhænge fungerer meget upraktisk, fordi det ikke er bygget til formålet. Endelig er der ved alle udstillingskurateringer spørgsmålet om bygningens kirkeform ”taler med”; hænger man f. eks. tre billeder op på den plads, hvor alteret normalt er, vil man med stor sandsynlighed aflæse dem som en art altertavle. Den traditionelle brug af en bygning som Nikolajs afgiver betydning. Man kan benytte sig af denne betydningsglidning, eller man kan modarbejde den, men det er vigtigt altid at være bevidst om den.


Udstillingspraksis og kuratering

En del af Nikolajs udstillinger er opstået som interne ideer og kurateret i Nikolaj, bl. a. inviterer vi med mellemrum kunstnere til at udvikle et stort projekt specielt til Nikolaj. Andre udstillinger er kommet som forslag fra kunstnere eller eksterne kuratorer. Er der tale om monografiske udstillinger med enkeltkunstnere bliver de under alle omstændigheder kurateret i Nikolaj, mens vi ind imellem samarbejder med eksterne kuratorer om større tematiske udstillinger. En særlig type udstillinger er dem, som vi overtager fra andre udstillingssteder. I disse tilfælde er selve det kuratoriske grundarbejde sket på det planlæggende udstillingssted eller som et samarbejde, men under alle omstændigheder sker der også en kuratorisk bearbejdning i Nikolaj, sådan at udstillingen passer til i dansk sammenhæng og til de fysiske forhold.

Den normale planlægningstid er mellem et og tre år. Nogle af de store udstillinger tager det faktisk to-tre år at planlægge fordi der skal skaffes penge, laves aftaler med kunstnere og katalogforfattere, evt. søges om lån fra museer og samlere etc. Er der tale om udstillinger af kunstneres særlige projekter, som måske er udviklet specielt til Nikolaj, tager det også tid at få udviklet og realiseret idéerne.

Det kuratoriske arbejde i Kunsthallen Nikolaj udføres af Elisabeth Delin Hansen, som også er leder af institutionen, i nogle tilfælde assisteret af en kuratorassistent, eller af en udstillingstilrettelægger

Det er forskelligt, hvor omfattende den kuratoriske process er. I sin mest omfattende form, begynder den som en idé til et tema – et koncept - for en udstilling og fortsætter med research for at finde passende kunstnere til temaet, kontakt til kunstnerne og forhandlinger med dem om, hvad de skal udstille (skal de lave nye værker, eller vælger man et allerede eksisterende), fonds- og sponsoransøgninger, research for at finde forfattere,til kataloget, der kan perspektivere udstillingens emne, redigering af kataloget, planlægning af udstillingens disposition med hensyntagen til de fysiske forhold, de økonomiske forhold, kravene til teknik og værkernes interaktion med hinanden, planlægning af evt. seminarer, artist talks etc til formidling af udstillingen, overordnet styring af selve opbygningen af udstillingen, hvor mange forhold må justeres af praktiske grunde, og hvor beslutningerne om justeringerne må tages også under hensyn til betydningsmæssige ændringer. Endelig er der ved ferniseringen ofte forventninger til at kuratoren i en tale redegør for de kuratoriske overvejelser.

Der kan etableres mange former for betydning i den kuratoriske proces. En velkendt måde er at skabe fortællingen om et kronologisk fremadskridende forløb, som man ser det i de traditionelle kunsthistoriske museumsophængninger, eller de mange monografiske udstillinger, der belyser en kunstners livsforløb. En anden form for betydning dannes ved at man fokuserer på temaer, som værkerne indbyrdes uddyber. Ud over den betydning, der opstår ved værkernes interaktion, opstår også betydning ved værkernes dialog med udstillingsstedet fysiske og mentale rum, dvs. stedets, byens, landets særlige historie og aktuelle situation.


Fokus i KuratorTool

Vores fokus i KuratorTool er de særlige kuratoriske forhold ved en institution, der fokuserer på skiftende udstillinger af samtidens aktuelle kunst og på de særlige forhold det skaber, at udstillingerne sjældent består af malerier og skulpturer , men af installationer, foto, video eller materiale, der relaterer sig til flygtige kunstneriske processer, der finder sted i det offentlige rum.

På kunsthallens hjemmeside kan du læse meget mere om Kunsthallen Nikolaj - www.kunsthallennikolaj.dk


Udvalg af udstillinger i dette rum

An exhibition
Patrik Svensson
vxjv xkvxkjv xck
an exhibition
Patrik
short desc
MW2010
Patrik
f,jhs kjf skdfj sd
tmp (was: Grundudstilling)
Unknown creator
KuratorTool
Unknown creator