HEART (Herning Museum of Contemporary Art)

U

HEART (Herning Museum of Contemporary Art) er et statsanerkendt museum, der blev stiftet som en selvejende institution i 1977. Museet har rødder i det aktive industrimiljø i og omkring Herning i 1950erne, hvor virksomheden Anglifabrikken, der ejedes af fabrikant Aage Damgaard markerede sig stærkest. Som museum har HEART en fast samling af værker, men laver også skiftende særudstillinger. Herning Kunstmuseum ligger i Birk Centerpark ved Herning.

I 2009 flytter museet fra Angli-bygningen til en ny bygning, som er tegnet af den amerikanske arkitekt Steven Holl. HEART er støttet af Herning Kommune, Staten og private fonde.

Museets samling består af en udvalgt del af den tidligere Aage Damgaard samling, af Herning Kommunes kunstsamling og af nyere indkøb. Fokus i samlingen er dansk og international kunst fra 1930 til i dag med hovedvægten lagt på den konkrete abstrakte kunst, den spontane abstrakte kunst (COBRA) samt konceptkunst. I samlingen er der centrale værker af eksempelvis Robert Jacobsen, Richard Mortensen, Victor Vasarely, Carl-Henning Pedersen, Asger Jorn, Egill Jacobsen, Piero Manzoni, Yves Klein, Luzio Fontana, Marcel Duchamp og Antony Gormley.

Det er en styrke i denne samling, at områderne er afgrænsede, og man derved kan koncentrere sig om kvalitet. Museet har f.eks. en enestående Manzoni-samling, der har international bevågenhed og som åbner for samarbejde med store museer overalt i verden.

Udstillingspraksis

Udstillinger planlægges mindst tre år frem i tiden af museets kunstfaglige personale. Museets kuratorer står for den mere detaljerede udformning af et koncept for en udstilling, udvælgelse af værker og en plan for ophængning m.m. Museets direktør skal konfirmere en udstilling. Som regel foregår det i en løbende, kreativ proces, hvor andre af museets kunstfaglige personale medvirker. Museet samarbejder også med eksterne kuratorer. Det nye hus vil kræve særlige hensyn i planlægningen af udstillinger, idet der kommer meget højt til loftet. Dette betyder at intimitet i udstillingerne ikke er givet men skal skabes. Når museets kunstfaglige personale – kuratorer – planlægger en udstilling, skal de både lave research, kunstnerudvalg, værkudvalg, låneanmodninger, fundraising, transport , forsikringer, ophængningsplaner og lave tekster. Ved en god udstillingstilrettelæggelse placeres værkerne og skaber en god indbyrdes dialog, som skaber betydning. Det er også vigtigt at udstillingen bliver formidlet ved formidlingsfoldere, på hjemmesiden, artist talks, foredrag, omvisninger, kataloger og undervisning af skoleelever med dertil hørende undervisningsmateriale.

Fokus i Kurator Tool

Hele arbejdet med kuratering af en udstilling er normalt skjult for museumsgæsten, det er kun resultatet der er synligt. Men med KuratorTool åbnes der en mulighed for at få indblik i denne proces ved selv at kuratere. Samtidig er KuratorTool en god mulighed for at vise dele af museets nye bygning, inden den bliver taget i brug. Vi ser også muligheden for at elever og publikum generelt selv kan kuratere som en spændende og konstruktiv kommentar til vores arbejde. Det er i en sådan dialog, at udstillinger og koncepter kan udvikles. KuratorTool er et af flere spændende formidlingstilbud, hvor dialogen med brugeren er i centrum.

På museets hjemmeside kan du læse meget mere om HEART og museets historie – www.herningkunstmuseum.dk


Udvalg af udstillinger i dette rum

Krop og Køn
Anomyn 1.j
Optaktsopgave til eks.
Kyung
Krop og køn
Katrine F. 1.x
En udstilling om krop og køn.
Simone
hej
sonja
det flot