Om KuratorTool
Formålet med KuratorTool er, at sætte fokus på hvordan kunstudstillinger bliver til i danske kunstinstitutioner, og skabe en kritisk bevidsthed omkring udstillingsarbejdet i Danmark, gennem brugernes egne muligheder for at udvikle oplæg og idéer til nye udstillinger.

Projektet tager udgangspunkt i brugernes udforskning af webbaserede 3D-modellerede fremstillinger af de tre deltagende institutioners udstillingsrum. Formålet med denne del af projektet er at skabe åbenhed omkring udstillingsarbejdet rundt omkring på landets mange kunstinstitutioner, gøre opmærksom på de mange forskellige måder en udstilling bliver til på, samt at ruste de besøgende til at gå i dialog med en udstilling på bedste vis.

Man kan få information om udstillingerne, udviklingsprocessen og de valg der er truffet i forhold til værker, ophængningsprincipper osv. gennem institutionernes formidling i udstillingen, som brugeren selv aktiverer.

Efter et besøg i de tilrettelagte udstillingsrum, kan brugerne vælge at arbejde videre på de udstillingsprojekter, der allerede er lavet af institutionerne, dvs. de kan gå ind i processen, styre udstillingsprojekterne i en anden retning og skabe nye, anderledes narrativer i udstillingen. Eller de kan komme med deres helt egne forslag til nye måder at tilrettelægge forskellige typer udstillinger.

Brugernes del af sitet er tilrettelagt, så det kan bruges som formidling af institutionernes praksis til museets almindelige besøgende og interesserede, samt til skoleforløb for Gymnasier, HF og VUC. Fordi vi arbejder i 3D-miljøer, der er tilgængelige via nettet, vil elever og andre interesserede kunne arbejde med de forskellige institutioner uafhængigt af hvor de selv befinder sig. Denne del af projektet har det også som et klart mål at skabe dialog internt mellem brugerne på tværs af geografiske skel og samtidig gøre opmærksom på de mange kunstinstitutioner og deres praksis i forskellige dele af Danmark.